Imatge extreta de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Europa

Àrea: 10 180 000

Població aproximada (any 2008):  731 000 000

Percentatge de població: 11,0

Habitants per Km2 (any 2008): 71,8