Imatge extreta de: https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80sia

Àrea: 43 810 000

Població aproximada (any 2008): 3 879 000 000

Percentatge de població: 60,0

 Habitants per Km2 (any 2008): 88,5