Imatge extreta de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A0rtida

 

Àrea: 13 720 000

Població aproximada (any 2008): 1000

Percentatge de població: 0,00002

Habitants per Km2 (any 2008): 00007