Imatge extreta de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A8rica

 

Àrea: 42 330 000

Població aproximada (any 2008): 910 000 000

Percentatge de població:  14,0

Habitants per Km2 (any 2008): 21,5