Imatge extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica

 

Àrea: 30 370 000

Població aproximada (any 2008): 922 011 000

Percentatge de població: 14,0

Habitants per Km2 (any 2008): 30,4