Què és un continent? Un continent és una vasta extensió de terra emergida amb fronteres usualment delimitades per accidents del relleu. En geografia se’l pot considerar un tipus de MUG (macrounitat geogràfica), que està establerta per criteris fisicohistòrics. Per això trobem continents com Europai Àsia que formen una única extensió de terra (Euroàsia) però habitualment es consideren de manera separada.

Existeixen diferents models per a classificar els continents:

  • 7 Continents: Amèrica del Nord. Amèrica del Sud. Antàrtida. Àfrica. Europa. Àsia. Oceania.
  • 6 continents: Amèrica del Nord. Amèrica del Sud. Antàrtida. Àfrica. Euràsia Oceania.
  • 5 continents: Amèrica, Antàrtida. Àfrica. Euràsia Oceania.
  • 4 continents: Amèrica, Antàrtida, Oceania i Àfrica-Euràsia.

 

Font: wikipedia.cat